İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Atma U. Mumcu Din Kardeşiyiz

Ürün Fiyatı:
12 TL

İncele Satın Al

“Atma” U. Mumcu “Din Kardeşiyiz”!..

Siz hasta bir küçükburjuvasınız Bay U. Mumcu. Kendi küçükburjuva dünyanızın penceresinden bakıyorsunuz top­luma. Ve herkesi de bu nedenden kendiniz gibi sanıyorsunuz. Siz Marksizm-Leninizme, kulaktan dolma, saçma sapan, hiç­bir bilimcil değer taşımayan sözde bilgilerle sataşıyorsunuz. Herkesi kendiniz gibi sandığınızdan, Lenin’in ve biz Leninistlerin de, hain Kautsky’ye, sizin gibi saldırdığımızı sanıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Yukarıda aktarılan cüm­leleriniz, sizin, Marksist-Leninistlerin Teorik Savaş (ideolo­jik mücadele) dedikleri konuda zırcahil olduğunuzun çok açık ve kesin bir kanıtıdır. Marksist-Leninistler herkese ol­duğu gibi, siyasi hasımlarına karşı da son derece adil ve dü­rüsttürler. Onlara saldırırken, onların temel düşüncelerini önce aktarırlar, o düşüncelerin neler olduğunu açık seçik or­taya koyarlar. Gözler önüne sererler. Ancak ondan sonra bu düşünceleri eleştirip yargılarlar ve mahkum ederler. Yani yanlışlığını, tutarsızlığını ya da saçmalığını kesin bir biçimde gösterirler. O nedenden, Marksist-Leninistlerin, bir sapık akım üzerine, yaptıkları eleştiriyi okuyan bir kişi, yalnızca, Marksist-Leninistlerin, o sapık akım hakkında ne dediklerini öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda o sapık akımın ana dü­şüncelerinin neler olduğunu da öğrenmiş olur. Buna en yeni ve en canlı örnek, bizim bu eleştirimizdir. Bu eleştiriyi oku­yan bir kişi, bizim, sizin üzerinize neler söylediğimizi öğren­diği gibi,  sizin ana düşüncelerinizi de kaçınılmazca öğrenir. Biz sizin siyasi konularda neler dediğinizi en açık biçimde ortaya koymalıyız ki, o düşüncelerin saçmalığını, bilimsel­likle uzaktan yakından ilgisi olmadığını gösterebilelim. De­mek Marksist-Leninistçe bir eleştirinin amacına ulaşabilmesi için, zorunlu olarak, eleştirilen düşüncenin olduğu gibi (bo­zulmadan, çarpıtılmadan, nasılsa öylece) aktarılması gerekir. Bu devrimci “diyalektik” metodun ve devrimci namusun bir gereğidir.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz