Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Hakkında

Anasayfa » Hakkında

Derleniş Yayınları

Yayınevimiz; önüne birincil görev olarak, Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın eserlerini yayımlamayı koymuştur.

Çünkü Hikmet Kıvılcımlı’nın Teorisi Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmidir. O; Tarih- Devrim-Sosyalizm adlı en büyük eseriyle, Marks-Engels ve Lenin Ustaların zaman yetmezliğinden ve daha acil görevler yüzünden yeterince zaman ayıramadıkları Antika Tarihi incelemiş ve onun yüzündeki peçeyi kaldırmıştır. Böylece Marks-Engels-Lenin Ustaların eserini tamamlamıştır. Bilindiği gibi Marks-Engels Ustalar kapitalizmin yüzündeki peçeyi kaldırmışlardı. Kıvılcımlı Usta da Antika Toplumun yüzündeki peçeyi kaldırarak tüm sınıflı toplumlar tarihini, bütün yönleriyle görmemizi sağlar. Sınıflı Toplumların gidiş kanunlarını bize sunarak Sınıflı Toplumlar Tarihinin açıklanmasını tamamlamış olur.

Böylece de günümüz toplumlarının sınıf ilişki ve çelişkileri açıklanmış olur. Tabiî ki bu açıklama değiştirmek, Devrim yapmak içindir. O’nun Teorisi özellikle Türkiye Halklarının ve genelde tüm Kapitalizmce Geri Kalmış Toplumların devrimlerinde teorik silahlar sunar. Bu yüzden Hikmet Kıvılcımlı’nın Teorisi Türkiye ve Dünya Halklarının yolunu aydınlatır.

Ayrıca yayınevimiz; dağınık devrimci grupların demir disiplinli gerçek Proletarya Partisi çatısı altında birleşmesi, Türkiye Halklarının Kurtuluş Mücadelesinin öncüsünün oluşturulması için; Hikmet Kıvılcımlı’nın sağlığında yılmaz savaşçısı olduğu; Uyanış-Derleniş-Birleşi mücadelesinin sürdürücüsüdür. Bu mücadelede üretilen eserler de yayınevimizin yayınları arasındadır.

Gürdal Çıngı
Genel Yayın Yönetmeni
cingigurdal@gmail.com


Derleniş Publishing House

Our Publishing house’s primary duty is to publish written works of Turkish Revolutionary Leader Hikmet KIVILCIMLI.

Because; Hikmet KIVILCIMLI’s Theory is Marxism-Leninism of after Lenin period. Hikmet Kıvılcımlı examined Ancient History in detail by his the biggest work “History-Revolutionary-Socialism”. And he clarified Ancient History for which Revolution Masters Marx-Engels and Lenin couldn’t spend enough time because of their insufficient time and more urgent duties. Thus; Hikmet KIVILCIMLI completed Revolution Masters Marx-Engels-Lenin’s work. As you know, Masters Marx-Engels clarified Capitalism. KIVILCIMLI Adept clarified Ancient Society. Thus; he supplies to be understood the history of all the societies with classes, at all points. He completes explanation of the societies with classes by submitting the laws of way of life of societies with classes.

Therefore; he explains the relation and contradiction of today’s societies. Needless to say that, this explanation is to change, in other words, to Revolutionize. His theory submits theoretical weapons to all Underdeveloped Societies’ revolutions generally and to Turkish People’s revolutionary specially. So; Hikmet KIVILCIMLI’s theory illuminates the way of Turkish People and all the World People.

Besides; to organize all the disorganized revolutionary groups in Turkey under the roof of Real Proletarian Party with strong disciplinary and to be built the leader-vanguard of Turkish People Liberation Struggle, our publishing house continues the Revival-Gathering Together-Unionization struggle for which Hikmet KIVILCIMLI had been fighting dauntlessly all through his life. Works produced by him all through this struggle are also included in our publications.

Gürdal Çıngı
Editor in Chief
cingigurdal@gmail.com

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz