İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı

Tayyipgiller Kamu Malına, Halka, Ulusal ve
Devrimci Değerlere neden düşmandır?
Bu soruların kesin cevaplarını bulmak için bunların kimliğini bilmemiz gerekir. Bunlar kimdir diye sormamız icap eder.
Bunlar, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının hem mensubu
hem de siyasi temsilcisidir.
Peki Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı kimdir?
Şimdi bunu görelim…
İnsanlık, insanı yük hayvanı veya sağmal sürü yerine koyan bugün
içinde yaşadığımız sınıflı toplum rezilliğine düşmeden önce, bir milyon
yedi yüz bin yıl sınıfsız toplum halinde yaşadı. Adına İlkel Sosyalist
Toplum da denen o toplumda insanın insanı sömürmesi, ezmesi, aşağılaması-hor görmesi söz konusu değildi. İnsanlar, bir ailenin üyeleri
gibi eşitçe ve kardeşçe yaşadılar. O yüzden korku, yalan, düzen nedir
bilmediler.
MÖ dört bin yıllarında yani altı bin yıl önce insan soyu ilk kez Güney Irak’ta, Fırat ve Dicle nehirlerinin Basra Körfezi’ne döküldüğü
yere yakın, alüvyonlu, sulanabilen; bu yüzden de bol ürün veren topraklar üzerinde kurulmuş bulunan Sümer Kentlerinde sınıflı topluma geçti.
Bu geçişin sebebi toprağın çok bol, yani toplumun tüketeceğinden daha
fazla ürün vermesiydi. Bundan önceki sınıfsız toplum biçiminde, insanların çeşitli yollarla elde ettikleri ihtiyaç maddeleri ancak tüketimi
karşılıyordu. Bir fazla ya da artı-ürün, yani tüketim fazlası ürün ortaya
çıkmıyordu. Burada çıktı…

E-kitap olarak okumak için tıklayınız

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz