Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Türkiye Köyü ve Sosyalizm

Ürün Fiyatı:
45 TL

İncele Satın Al

Köylümüzün yaşadığı ve süründürerek te olsa yaşattığı sosyalizm, modern Batı uygarlığının yarattığı yüksek sosyalizm değildir. İlkel Sosyalizm‘dir. İlkel Sosyalizme mi dönelim? Hayır. Hayatta ve Tarihte ölmek var, dönmek yok. Burada, iki kere iki dört ederce belirli bir gerçekliğe değiyoruz. Metot olarak sosyalizm öylesine verimli ve yüksek bir yaşama ve dolayısıyle kalkınma yoludur ki, o bin yılların aşındırdığı İlkel Sasyalizm biçimi ile dahi, Toplumda rol oynamaktan geri kalmamıştır. 6 bin yıldır Kapitalizm öncesi, 500 yıldır Kapitalizm hep onu yıkmaya çalışmıştır. O gene ayakta durmuş. Kapitalizmin son vuruşunu yapamadığı yerde, ilkelliği ile dahi Sosyalizm üstün başarı göstermiştir. Bırakalım modern yüksek teknikli sosyalizmi bir yana. Tarımda bilimsiz, traktörsüz ekerbiçersiz insanoğlu, çil çoğrafya karşısına etiyle, derisiyle çıktığı zaman, eğer en ilkel bir sosyalizm kalıntısıyla olsun azıcık teşkilâtlı ise, o teşkilât ve metodun yoksunu kalmış köylülerden çok üstün başarı sağlıyor. İlkel Sosyalist kalıntılı köy, öteki, Bezirgân ekonominin çil yavrusu gibi dağıttığı köylerimizden kat kat üstün verimli ve kültürlü ve mutlu yaşıyor… Bugün, bütün Türkiye köyleri modern tekniğe kavuşmaksızın dahi (yâni, modern ekonomik yatırım görmeksizin) şimdiki varı, bilgisi ve araçları ile, eğer sırf ve yalnız sosyalist çalışma metotlarını kullansaydı ne olurdu? Onu bize, İlkel Sosyalizm kalıntılarını azıcık saklıyan örnek Köyler anlatabiliyor. Her köyümüz bir Örnek Köy olsaydı, Türkiye şunları kazanırdı :

İnek ve kümes hayvanları sayısı 4 kat, bağlar 6 kat, ceviz ağaçları ve arı kovanları 8 kat, bal 10 kat, pekmez (bugün ürettiğimiz şekerden) 4 kat, kuru meyva ihracatı 20 kat, şarap üretimi 100 kat artardı.

Köyde kooperatif sayısı 12 kat, kooperatif üyesi 106 kat, köylüye açılan kredi (1959 yılı bütün kooperatifler akar hesabına göre) 52 kat, köy kooperatiflerinin iş hacmi 266 kat artardı.

Nüfusumuz şimdikinin 4 katına çıkardı. Şimdiki dağınık 35 bin köyümüz 5 derli toplu ve teşkilâtlı, geniş, rahat tarım birliği durumuna girerdi.

Sosyal- konulu dergiler, yalnız köyde 140.000 nüsha satardı. Her 100 kişide 98 kişimiz okur yazardı. Suçlar 50 de 1 e düşerdi. (50 suçtan 49’u işlenmezdi. Bugün ise, köyde ekonomi tabanına dayandırılmaksızın zorlama okul açılınca, hiç görülmedik suçlar köyü kaplamaktadır).

Modern sosyalizm şöyle dursun, en ilkel sosyalizm yoluna girseydi, Devlet bugün israf ettiği üretimsiz tüketimini 100 yerine 2 oranına indirirdi. Yurttaşın sırtındaki ağır pahalı Devlet yükü 50 de 1 e düşerdi. Ve memleket, 1959 yılı yurttaşın Devlete ödediği yol parasıyla gül gibi idare edilirdi.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz