Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL
Ürün Fiyatı:
60 TL

İncele Satın Al

Üç Seminer

20’nci yüzyılda bu iki sınıf, egemen iki sınıfın içinde en kodamanları gelirler, BankalardaŞirketlerde birleşirler. En Kodaman Sanayici KapitalistiEn Kodaman TüccarEn Kodaman Banker kimse; gelirler birkaç on, yahut yirmi, yüz şirketin içinde sermayelerini yatırırlar, birleşirler. Gene egemen sınıftanEmlâk Sahiplerinin de En Kodamanlarını (en büyük Ağaları diyelim isterseniz, Türkçe’si) aralarına alırlar.

Böylece, demek ki, iki egemen sınıf hakimken 19’uncu yüzyılda, 20’nci yüzyılda Tekelci Sermaye hakimdir. Yalnız o iki egemen sınıfın en kodaman elemanları bir tek zümre halinde birleşirler ve onlar egemen olurlar.

Ona Finans-Kapital diyoruz işte… Komprador değil. Ka­rıştırıyoruz çünkü. Komprador da gene 19’uncu yüzyılın bir zümre kapitalistidir.

20’nci yüzyılda –Tekelci Sermaye zamanı– egemen olan Finans-Kapitaldir. Türkiye’deki örneğine bakınca bunu görüyo­ruz. Avrupa’daki örneklere bakınca gene bunu görüyo­ruz. Koca Almanya’ya bakıyorsunuz: 300 aile, Fransa’ya: 400 aile, İngiltere’ye: 200 aile, Amerika’ya: işte bir 100 kadar mil­yarder, falan… Bunlar egemen.

Yani, egemen deyince; öteki kapitalist zümreleri, yahut öteki orta, küçük ağalar yok mu? Var onlar da. Sömürüyorlar mı? Onlar da sömürüyorlar. Ama, aslan payını alan ve bun­ları büyük aslan soygununa, aslan payı soygununa sokmayan Finans-Kapitaldir. Ve böylece egemenlik, –gerek ekonomi ala­nında, gerek politikada, gerek kültürde, devlette vb.de– yüzde yüz bu Finans-Kapitalin, bir avuç adamın eline geçer. Buna Finans-Kapitalist deriz.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz