Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi

239

Batı Avrupa kapitalizmi 19. yüzyılın ilerici ve girişkin SERBEST REKABET kapitalizmini yaşarken, Türkiye Kadim medeniyetlerin ölüm çağlarında içine düştükleri kaskatı derebeğileşme döneminde bunalıyordu. Onun için 19. yüzyıl boyu Türkiye’de BATILILAŞMAK, açık Türkçesi KAPİTALİSTLEŞMEK uğruna yapılan her girişkenlik boşa gitti. NEDEN ?