Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Din Maskesi Takınanlar

Ürün Fiyatı:
120 TL

İncele Satın Al

Bunların dini, içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş dindir. Namaz, Oruç, Hac gibi ritüellere indirgenmiş bir Tapınak Dini’dir. Bir başka adlandırmayla Muaviye-Yezid Dini’dir, CIA-Pentagon-Washington Dini’dir.

Kur’an ve Hz. Muhammed Dini değildir. İnfakçı, rızıkta eşitlikçi din değildir. Altın, gümüş dolar ve avro lüplemeyi-küplemeyi en büyük günahlardan sayan din değildir.

Saraylara, köşklere, villalara, lüks uçak ve araçlara tapınmayı dinden çıkmış olmakla eşdeğer sayan, putperestlik sayan din değildir.

(…)

Bunların tapınırcasına sevdiği şeyler nelerdir?

Kamu malı hırsızlığı. Bunda asla gözleri doymaz ve iştahları kapanmaz… Dünyayı verseniz bunların gözlerini doyuramazsınız… Vurgun, talan yaptıkça, çaldıkça iştahları artar bunların, hırsları artar. Hani hep deriz ya; “Bunların gözünü ancak toprak doyurur.”

Bunların bir diğer çok sevdikleri de fevkalade başarılı oldukları bir iş de cahil ve yoksul insanları “Allah’la aldatmak”tır… Bundan kesinlikle uzak duramazlar… Çünkü başka etkili silahları yoktur. Hırsızlığa ağırlık verdikçe din alıp satmaya da hız verirler…

Bir diğer belirleyici özellikleri de güçlü olana uşak olmaktan, onun hizmetine girmekten asla çekinmemeleridir. Her türlü aşağılanmayı kolayca hazmederler; yeter ki altın, dolar, avro küpleri zarar görmesin.

Günümüzde bunların efendileri, bildiğimiz gibi, ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletleridir. Onların Ortadoğu’daki jandarması Siyonist İsrail’dir. Bu hizmetkârlıktan da asla geri durmazlar…

Bunlar doğrudan altına, dolara, avro’ya, saraya, köşke odaklı oldukları için asla herhangi bir ahlâka, ahlâki ve vicdani değere ihtiyaç duymazlar. Bu nedenle de acımasızlardırlar. Empati yapmazlar, yapamazlar.

Yalanı, dümeni, hileyi hurdayı, dönekliği, kaypaklığı, ikiyüzlülüğü başarıya giden yolda kullanılacak metot ve biçimler olarak, taktikler olarak görürler. Ve bunları kullanmanın zarurîliğine inanırlar.

İşte bunlar, onların kişiliğini oluşturan yapı taşlarıdır…

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz