İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Osmanlı Tarihinin Maddesi Cilt I

Osmanlı Tarihinin Maddesi Cilt I

Osmanlı Tarihi “Müze varlığı” için değil, şimdiki yaşantımızın en yakın gelenek-göreneği olarak önem taşır ve aktüelleşir. Osmanlı Tarihinin aktüelleşmesinde üç büyük Tarihçil Devrim altüstlüğü rol oynar:

1) Bizans’ın yıkılışı,
2) İslâmlığın yıkılışı,
3) Osmanlılığın yıkılışı.

Bu üç yıkılış da birer “Antika imparatorluğun” devrilişi olur.

O karakterleri ile her üç yıkılışın birbirleriyle ilişki-çelişkileri, birbirlerine etki-tepkileri çok büyük olur. Onun için Osmanlı Tarihinin hangi İnsancıl Ortam içinde geliştiği şu 3 konuda yapılacak kısa açıklamalarla biraz aydınlanmak ister:

1) Osmanlılığın Batış Felsefesi;
2) Osmanlılık ve Bizans;
3) Osmanlılık ve İslâmlık.

Osmanlılığa Tarihçil Giriş’in başında: Osmanlılığın Batış Felsefesine dokunulacaktır.

Osmanlılık ve Bizans ilişki-çelişkileri: Osmanlı Tarihinin Ruhu, yani Sosyal-Politik Üstyapısı ele alınırken özetlenecektir. Çünkü, Osmanlılığa Bizans üstyapısından, BİÇİM olarak çok şey katılmıştır. Bizans anılmadıkça Osmanlı üstyapısı, Osmanlı Ruhu kavranılamaz.

Osmanlılık ve İslâmlık ilişki-çelişkileri: Osmanlı Tarihinin Maddesi, yani Ekonomik Tabanı ele alınırken özetlenecektir. Çünkü, Osmanlılığa İslâm tabanından, ÖZ olarak çok şey katılmıştır. İslâmlık anlaşılmadıkça, Osmanlı Tabanı, Osmanlı Maddesi kavranılamaz.

E-kitap olarak okumak için tıklayınız

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz