Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Osmanlı Tarihinin Maddesi Cilt I

Ürün Fiyatı:
80 TL

İncele Satın Al

Osmanlı Tarihinin Maddesi Cilt I

Osmanlı Tarihi “Müze varlığı” için değil, şimdiki yaşantımızın en yakın gelenek-göreneği olarak önem taşır ve aktüelleşir. Osmanlı Tarihinin aktüelleşmesinde üç büyük Tarihçil Devrim altüstlüğü rol oynar:

1) Bizans’ın yıkılışı,
2) İslâmlığın yıkılışı,
3) Osmanlılığın yıkılışı.

Bu üç yıkılış da birer “Antika imparatorluğun” devrilişi olur.

O karakterleri ile her üç yıkılışın birbirleriyle ilişki-çelişkileri, birbirlerine etki-tepkileri çok büyük olur. Onun için Osmanlı Tarihinin hangi İnsancıl Ortam içinde geliştiği şu 3 konuda yapılacak kısa açıklamalarla biraz aydınlanmak ister:

1) Osmanlılığın Batış Felsefesi;
2) Osmanlılık ve Bizans;
3) Osmanlılık ve İslâmlık.

Osmanlılığa Tarihçil Giriş’in başında: Osmanlılığın Batış Felsefesine dokunulacaktır.

Osmanlılık ve Bizans ilişki-çelişkileri: Osmanlı Tarihinin Ruhu, yani Sosyal-Politik Üstyapısı ele alınırken özetlenecektir. Çünkü, Osmanlılığa Bizans üstyapısından, BİÇİM olarak çok şey katılmıştır. Bizans anılmadıkça Osmanlı üstyapısı, Osmanlı Ruhu kavranılamaz.

Osmanlılık ve İslâmlık ilişki-çelişkileri: Osmanlı Tarihinin Maddesi, yani Ekonomik Tabanı ele alınırken özetlenecektir. Çünkü, Osmanlılığa İslâm tabanından, ÖZ olarak çok şey katılmıştır. İslâmlık anlaşılmadıkça, Osmanlı Tabanı, Osmanlı Maddesi kavranılamaz.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz