Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

İki Süper Oportünizm

Ürün Fiyatı:
75 TL

İncele Satın Al

İki Süper Oportünizm : Sahte TKP ve Maoculuğun Eleştirisi

Türkiye’de yıllardır anlatılan, ama bir türlü anlaşılmayan müzminleşmiş bir sosyal hastalığımızı gözlere batırması, bilinçlere çıkarması için. Biliyoruz, Bilimcil Sosyalizme göre bir hastalık bilince çıkarıldı mı yarı yarıya sağlığa kavuşulmuş demektir.

Nedir bu kavramamız gereken temel sorun?

“Ülkemizin ve halkımızın insanı olmak.”

Lenin Usta’nın koyduğu gibi: “Sosyal Demokrat Hareket özünde uluslararası bir harekettir.” Fakat bu uluslararası harekette var olabilmek; her şeyden önce ulusal bir değer, güç olmaktan geçer. Ulusal bir değer olmak da; Marksizmin temel prensiplerinin ve uluslararası İşçi Sınıfı Hareketinin deneylerinin ışığında ülkemizin tarihini, ekonomisini, kültürünü, orijinal sınıf ilişki ve çelişkilerini araştırıp incelemekle, bu kahırlı nankör mücadeleyi göze almakla başarılabilir. Yoksa filan ya da falan devrim yapmış partinin programını, kongre kararlarını, parolalarını ezberleyip maymunca tekrarlamakla ne enternasyonalist olunabilir, ne de İşçi Sınıfı Sosyalisti.

Öyleyse hem dağınıklıktan kurtulup birliğe kavuşmak, hem de halkımızı eğitebilmek, örgütleyebilmek, “antiemperyalist, antifeodal Halk Kurtuluş Cephesinde” ordulaştırabilmek için ülkemizin ve halkımızın somut problemlerinden yola çıkmamız, her tartışmayı bu somut problemlerde mihenk taşına vurmamız gerekir. Yani aramızda yapılacak her tartışma (teorik savaş), bu somut gerçeklerimizden hareket edip, onlara çözüm getirmek amacıyla açılmalıdır. Ancak böyle olursa oportünizmler, revizyonizmler yenilebilir. Gerçek Proletarya Partisinin Reorganizasyonu başarılabilir, İşçi Sınıfı Sosyalistlerinin birliği sağlanabilir. Halk bizi anlar, ciddiye alır, inanır, güvenir. Yoksa halktan kopuk, kurt dalamış keçi sürüsü gibi dağınık, bir avuç sol lafazanlar olmaktan kurtulamayız.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz