İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Kanunsuzlar

Ürün Fiyatı:
35 TL

İncele Satın Al

Kanunsuzlar – ABD Yapımı İki Hain Gücün 15 Temmuz Hesaplaşması Üzerine

En azından o ülkenin hukukuna yani Anayasasına, ondan kaynakla-nan kanunlarına uygun bir şekilde seçilmiş, Anayasa ve kanunlar çerçe-vesinde çalışan; iş, görev yapan bir hükümeti, halkla hiçbir bağı olma-yan silahlı kişilerin uyguladıkları şiddetle, silah gücüyle devirmeleri, alaşağı etmeleridir.

Demek ki, darbenin olabilmesi için önce o ülkenin, devletin kanun-larına sıkı sıkıya bağlı çalışan bir hükümetin olması gerekir.

Peki, Türkiye’de var mı böyle bir hükümet? Hayır. Asla, kesinlikle yok…

(…)

Dolayısıyla da bunlara karşı cemaatine mensup askerlerle bir güç mücadelesine, paylaşım kavgasına giren Pensilvanyalı İmam’ın hare-ketine darbe denemez. Çünkü her ikisi de kanun dışı, gayrimeşru duru-ma düşmüş, durumda bulunan suçlular topluluğudur.

Bunların her ikisi de Kurtuluş Savaşı’mızın ürünü olan Laik Cum-huriyet’imizin düşmanları ve yok edicileridir, yıkıcılarıdır. Bu konuda yıllarca suç ortaklığı etmişlerdir. Tâ ki 2013 Aralığına kadar.

Bunlar, tam anlamıyla bir amaç birliği içindedir. Her ikisinin de amacı Sultanlığa ya da Hilafet benzeri bir liderliğe bağlı din devleti kurmaktır. Bu konuda zerre farklılıkları yoktur.

Bunları Laik Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlığı, vatan ve halk düşmanlığı konularında kantara vursanız biri diğerinden bir gram hafif gelmez.

Bu her iki suçlular grubunun da yapıp ettiklerinin bir teki bile meşru ve kanuni değildir. Bunların her ikisi de Anayasa ve kanunlar dışına düşmüş, vatan millet düşmanı suçlular topluluğudur.

15 Temmuz gecesi Türk Ordusu’nun üzerinden oynadıkları kanlı ik-tidar oyunu ise tümüyle bir paylaşım savaşıdır. Elbirliğiyle, işbirliğiyle yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasının paylaşım savaşıdır. Onun çok kanlı biçimlere bürünmüş, acıklı bir muharebesidir. Tabiî onların yü-rüttüğü bu hainane ve caniyane savaşın kurbanı masum vatan evlatları olmuştur, kandırılmış, oyuna getirilmiş, Türk Ordusu’nun general ve amiralleri olmuştur.

(Büyük Boy – Ders Kitabı Ebadında
Ciltli-Şömizli
377 Sayfa)

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz