Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

YENİ KİTAP: Yedek Güç: Ulus (Doğu) kitabının 3. baskısı çıktı.

05.05.2016

Yedek-Güç-Kapak-çıktı

Üçüncü Baskıya Sunuş

Hikmet Kıvılcımlı’nın 1930’ların başında hapishane şartlarında kaleme aldığı ve TKP Merkez Komitesi’ne sunduğu; Türkiye Devrimi’nin ana sorunlarını incelediği, irdelediği ve sonuçlara bağladığı ve “YOL” adını verdiği, 7 Kitaptan oluşan eserinin 5’inci Kitabının Dördüncü Bölümü, Kürt Sorunu’nu incelediği “İhtiyat Kuvvet: Milliyet (Şark)” adını taşır. Bu eser, 1979 yılında orijinal adıyla “Yol Yayınları” tarafından basıldı. Fuat Fegan’ın çok haklı söylemiyle:

“Fakat o yayınlanan metin, orijinal metnin çok kötü ve bozuk bir gölgesinden başka bir şey değildir.”

Bizim sunduğumuz bu metin ise, Fuat Fegan’ın büyük bir titizlikle hazırladığı ve “Arşiv Yayınları” tarafından belirli sayıda basılmış olan; “sınırlı ellere de olsa, bir an önce ulaştır”dığı çalışmasıdır. Yani bu kitap, metnin orijinal halinin tüm okuyuculara ilk sunuluşu oluyor.

Kitabı PDF Olarak Okumak için… 

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz