Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Kıvılcımlı’yı Anlamamak

Ürün Fiyatı:
60 TL

İncele Satın Al

Biliyorsunuz, insan sadece akıl varlığı değil, aynı zamanda duygu varlığı da. Duygularımız da çok güçlü. O yüzden Önderi­mizin on yedi yaşında, elde silah Yörük Ali Efe’nin Çetesi’nde Kuvayimilliye’ye katılması bizim gönlümüzü alır, götürür gi­der… Onun teorisinden hiç haberimiz olmasa bile ona hayran oluruz biz. “Ömrüm boyunca işkencede direnmeyi en büyük ahlâki erdem saydım.”, demesi, bizim için yeterli olur, bizi ken­dine meftun etmesi, hayran bırakması için.

Bütün bunlara ilaveten O, Lenin sonrasında Marksizmin-Le­ninizmin teorik hazinelerine en büyük katkıyı sağlayan devrim­cidir. Antika Tarih’in üzerindeki örtüyü kaldırarak, İnsanlık Ta­rihinin tümünü, başlangıçtan bugüne gün ışığına çıkaran ve en anlaşılır şekilde, kendi deyişiyle en cahil yurttaşımızın bile anla­yabileceği açıklıkta ortaya koyan insandır.

Nasıl 20’nci Yüzyıl’da Lenin’i anlamadan devrimci olmanız, sadece Marksist olmakla kalmanız sizi gerçek devrimci yapmı­yorsa Lenin sonrasında da Kıvılcımlı’yı anlamadan, özümseme­den özellikle Ortadoğu’da ve geri ülkelerde devrimcilik iddiası­na kalkışmanız, kendinizi kandırmaktan öte bir anlam taşımaz. Antika Tarihi bilmezseniz geri ülkeleri, Ortadoğu ülkelerini, İslam ülkelerini ve ülkemizi kavrayamazsınız, anlayamazsınız. Orada olup bitenleri, ekonomik, sosyal, siyasi olayları gerçekte olduğu gibi görüp değerlendiremezsiniz, ona uygun bir siyaset, bir devrimci yol belirleyemezsiniz.

İşte Türkiye Solu’nun bir trajedisi de budur, yoldaşlar. Us­ta’mızın kendi deyişiyle Kıvılcımlı’yı; “eşşekce küçümse­yiş”ler, onların savrulmasına, devrimci hattan fırlayıp gitmesi­ne sebep olmuştur. İşte bu sebepten sadece biz doğru devrimci mücadele yapabiliyoruz ve sadece biz halkımızı İşçi Sınıfımız yanından görerek, davranarak değerlendirebiliyoruz.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz