İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Hüzün Kongreleri

“Dünyada Sosyalizmin bayır aşağı gidişi
Partimizi nasıl etkiledi?
Bu bayır aşağı gidiş bizi etkilemedi mi?
Etkiledi. Bizi de etkiledi.
Kadro bazında gelişemememizin birincil sebebi de yahut üç
sebebinden biri de bu. Heyecan azalmasına yol açtı yoldaşlarımızda, kadrolarda. Bunu şahsen ben görüyorum. Pek çok arkadaşımız da görüyordur.
İkincisi; ülkedeki Parababaları iktidarının ve onların temsilcisi Tayyipgiller iktidarının Partimize karşı uyguladığı kanunsuz
abluka. Seçim dışında bırakması Partimizi.
Her türlü yasayı ayaklar altına alarak, artık bir hukuk bürosuna dönüştürdüğü YSK aracılığıyla, Yargıtay aracılığıyla bizi
seçim yarışının dışına attı. Seçim ortamının bize sunduğu kitlelere sesimizi duyurma olanağını elimizden aldı, kendi kanunlarını
çiğneyerek. Bu da bazı yoldaşlarımızda tabiî bir heyecan azalmasına yol açtı.
Eğer şu an bir seçime girebilseydik, bence yarım milyondan
aşağı oy almazdık. Belki daha fazla alabilirdik. Marksist solun
tartışmasız lideri olduğumuz tescil edilirdi. Dost da, düşman da
bunu kabul etmeye mecbur kalırdı. Bu da bir heyecan dalgası
yaratırdı yoldaşlarımızda. İşte bundan da yoksun bıraktı bizi.
16
Bir üçüncüsü de; kadrolarımızın genelliğinin heyecan yönünden geriye gitmeleri günbegün.
Yani bu öznel sebeptir. Öbürü düşman cepheden gelen dışımızdaki sebeplerdir. Düşman saldıracak onun görevi o. Saldırmazsa zaten düşman olmaz yahut biz yanlış yerdeyiz demektir.
Sen doğru yerde savaşıyorsan düşman mutlaka saldıracak. Ama
biz de bütün kapasitemizi devrimin önceliklerine ayırmadık. Genelliğimiz için söylüyorum. Öyle olunca yeni insanlar kazanamadık, yeni kadrolar çıkaramadık.”

E-kitap formatında okumak için tıklayınız

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz