İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

Toplum Biçimlerinin Gelişimi

Ürün Fiyatı:
30 TL

İncele Satın Al

Grundrisse, Marks’ın bitmiş bir eseri değildir. Büyük eseri için alınmış notlardır. Bu notlarda Marks’ın araştırması tek bir amaç güder. O da şudur: Ortak Mülkiyet nasıl olup da çözüle çözüle Modern Kapitalist Mülkiyetine dönmüştür?

***

İnsanlık şimdiye değin iki türlü Mülkiyet Biçimi tanıdı:

1- ORTAK MÜLKİYET: Bir toplumda yaşayan herkesin; yaşamanın, çalışmanın ve yeniden üretimin doğal yahut objektif şartlarını toptan benimsemesidir.

2- ÖZEL MÜLKİYET: Bir toplumda yaşayan insanların her biri, kişi olarak yalnızca kendi çalışma, yalnızca kendini yaşatma ve yeniden üretme şartlarını benimser; Özel Mülkiyet budur.

Bu iki basit ve uç mülkiyet arasında, birinden ötekine geçiş ve kılık değiştirme biçimleri, ayrıca bir sıra melez mülkiyet biçimleri vardır. O melez mülkiyet biçimlerini İnsanlık Tarihinin tümü içinde, geçirdikleri konaklara göre izlersek kavrayabiliriz.

Bütün mülkiyet biçimleri üzerine toptan ve soyut bir fikir edinmek için, önce, her çağın tarihçil gidişi (prosesi) içinde özel ve somut olarak yaşanılmış bulunan mülkiyet ilişkilerini gözden geçirmek zorundayız.

Hangi biçimde olursa olsun, bütün mülkiyet ilişkilerinin kökü ve anası ilk insan topluluğunun yaşadığı ORTAK MÜLKİYET’tir. Emeğin öznel şartı (sübjektif şartı) insanın kendisidir. Çalışma ve yaşamanın nesnel şartları (objektif şartları) doğa ve toplum olaylarıdır. İlkel topluluklarda emeğin gerek sübjektif şartı gerekse objektif şartları aynı kertede ORTAK, birleşik, bitişik bulunur.

Ne kişinin yaşantısı ve benliği, ne yaptığı üretim ve yeniden üretimin şartları birbirinden ve topluluktan ayrılmaz. Hepsi bir aradadırlar. Hiçbirisi bağımsız birer varlık olamazlar.

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz