Metafizik Sosyolojiler

583

METAFİZİK SOSYOLOJİLER

Varlık gibi, bilimler de, önce iki büyük gruba ayrılırlar:

1- Doğa Bilimleri (Natürel veya Ekzakt Bilimler)
2- Toplum Bilimleri (Sosyal Bilimler)

Sosyal bilimler de başlıca iki bölüktürler:

a) Ya toplum olaylarının tümü içinden bir bölüğünü seçip incelerler. Örneğin, ekonomi politik, yalnız (üretim, dağıtım, üleşim, tüketim) ilişkilerini inceler; hukuk, yalnız (hak, ceza, kanun) ilişkilerini işler vb…
b) Yahut bilimler toplum olaylarını öyle ayrı ayrı ele alacağına, bütünüyle birden, tüm insan ilişkileri olarak bir arada ve karşılıklı etki-tepki’leri içinde gözden geçirirler.

İnsan yaşantılarının ve ilişkilerinin topunu birden ele alan sosyal bilimler, başlıca ikiye ayrılırlar:
1- Tarih,
2- Sosyoloji.

Bu iki ayrı deyimin nerede ve nasıl ortaya çıktıklarını, niçin birbirlerinden ayrı bulunduklarını ve aldıkları adların yerinde olup olmadığını birkaç sözle aşağıda inceleyeceğiz. O eleştiriye girmeden önce, hiç değilse en çok yaygın deyimler olarak gözüken TARİH’in ve SOSYOLOJİ’nin genellikle ne anlamda kullanıldıklarını kabataslak da olsa belirtmek yararlı olacaktır.

PDF formatında okumak için tıklayınız