Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Ölümsüz Devrimci Chavez’li günlerden

Ürün Fiyatı:
80 TL

İncele Satın Al

Ölümsüz Devrimci Chavez’li günlerden
Venezuela ve Küba Büyükelçileriyle yapılan etkinlikler

Halkın Kurtuluş Partisi, kendi öncülleri olan Devrimci Mücadele, Devrimci Derleniş süreçlerinde ve ondan önce Önderi Hikmet Kıvılcımlı’nın döneminde hep Küba Devrimi’yle sıcak bir ilişki içinde olmuştur. Küba Devrimi’ni kesintisiz bir biçimde desteklemiştir. Hele Sosyalist Kamp yıkılıp da Küba Devrimi dimdik ayakta kalınca, Hikmet Kıvılcımlı’nın “Küba Feleğe Meydan Okuyor!” deyişinin biz takipçilerinin söylemiyle “Küba Feleğe Meydan Okumaya Devam Ediyor!”a dönüşmesiyle bu ilişki teorik düzeyde bir ilişki olmaktan çıkmış pratikte birlikte olmaya dönüşmüştür. Kübalı Yoldaşlarla en içten bi- çimde karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan yakın bir ilişki kurulmuş, bu ilişkinin somut bir şekilde hayata geçirilişi ise Küba Büyükelçiliği ile birlikte yapılan eylemler olmuştur.

Burjuva goygoycularının “Sosyalizm Bitti” yaygaralarına karşı, Küba Devrimi’yle yakın temas kurulmuş; birlikte sayısız eyleme imza atılmış, Sosyalizmin insanlığın biricik kurtuluşu olduğu dosta da düşmana da haykırılmıştır.

Küba Büyükelçiliği’nin de katılımıyla yapılan ilk büyük ortak eylem, 19 Nisan 1998 yılında Harb-İş’in Ankara’daki Toplantı Salonu’nda “Che ve Küba Devrimi Çerçevesinde Sosyalizmin Bazı Güncel Sorunları” adıyla gerçekleştirilmiş ve bu konferansın metni, Derleniş Yayınları tarafından “Devrimci Önder nedir?” adıyla yayımlanan kitabımızda yer almıştır. Bu eylemlerin ilklerinden bir diğeri de 1999 yılında Nakliyat-İş’in, Küba Devrimi’nin 40’ıncı Yılında Kadıköy Caferağa Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği Şölen’dir. Bunu izleyen yıllarda burada sayılamayacak kadar çok sayıda eylem gerçekleştirilmiştir. Bu eylemlerden kimileri alanlarda, kimileri toplantı salonlarında hayata geçirilmiştir. Salon etkinliklerinda yapılan konuşmalar kitaplaştırılmıştır. Bunlar Derleniş Yayınları’ndan sırasıyla:

Latin Amerika’dan Esen Sol Rüzgârlar Halkların Uyanışının Habercisidir,

Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde Yaşıyor,

Latin Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga,

Küba Devrimi 50 yıldırAB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor

adlarıyla yayımlanmıştır.

Kübalı yoldaşlarla geliştirilen bu yoldaşça dostluk, Venezuela Devrimiyle birlikte, Venezuelalı yoldaşlarla da dostluk kurmakta yol açıcı olmuştur. Ve o günden sonra aşağı yukarı Kübalı yoldaşlarla yapılan tüm ortak eylemlere Venezuelalı yoldaşlar, Venezuelalı yoldaşlarla yapılan eylemlere de Kübalı yoldaşlar katılmışlardır. Yani birkaç istisna dışında bu eylemler bu üç Devrimci odağın ortak eylemleri biçiminde hayata geçirilmiştir.

Venezuela ile bu yakın dostluk, özellikle Venezuela’nın 2013 yılına kadar Ankara Büyükelçiliğinde bulunan Yoldaş Raúl José Betancourt Seeland’ın sıcak, samimi ve devrimci heyecanla dolu tutumundan dolayı çok yakın bir ilişki olmuştur. Kalpler aynı frekansta çarpmıştır. Venezuela Büyükelçiliği kanalından Bolivarcı Devrim’le sürekli bilgi alışverişi sürdürülmüş, Venezuela Devrimi’nin Türkiye Halklarına anlatılması için elimizden gelen tüm destek ikirciksiz sunulmuştur.

Bu kitabı oluşturan metinler, işte bu eylemlerin bir kısmını oluşturan konferanslarda yapılan konuşmaları içermektedir.

Okuyucu bu kitapta hem Venezuela Devrimini doğrudan Türkiye’deki en büyük temsilcisinden okuyacak hem Kübalı Yoldaşların bu devrime bakışını görecek hem de Kurtuluş Partisi’nin ona verdiği desteğin ve gösterdiği devrimci kardeşliğin tanığı olacaktır.

Derleniş Yayınları

Konuşmacılar

Raul Jose Betancourt Seeland / Venezuela Büyükelçisi
Ernesto Gomez Abascal / Küba Büyükelçisi
Alejandro Simancas Marin / Küba Büyükelçiliği Birinci Katibi
Luis Ernesto Morejon Rodriguez / Küba Büyükelçiliği İkinci Katibi
Nurullah Ankut / Kurtuluş Partisi Genel Başkanı

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz