İnebey mah. İnklap cad. No:43/129 Fatih/İSTANBUL

12 Mart öncesi Sosyalist Hareketin Kısaca Değerlendirilmesi

Kıvılcımlı’ya, İ. Kaypakkaya’ya dayandırılan bir saldırıdan hareketle
12 Mart öncesi Sosyalist Hareketin Kısaca Değerlendirilmesi
(M. Oruçoğlu Yalan Yazıyor)

(O. Çalışlar Yalan Yayınlıyor)

Açıklama:
Bu yazı; Cumhuriyet Gazetesi’nde Oral Çalışlar imzasıyla yayımlanan “Arkadaşları Anlatıyor” başlıklı yazıda, Hikmet Kıvılcımlı’ya M. Oruçoğlu’nun kara çalmasını eleştirmek-teşhir etmek için kaleme alınmıştır. Oral Çalışlar kanalıyla yazı, Cumhuriyet Gazetesi’ne ulaştırılmıştır. Fakat yazının uzun olduğu, bir daktilo sayfasına indirilmesi halinde yayımlanabileceği cevabı alınmıştır. Bunun üzerine yazı kısaltılarak, Cumhuriyet Gazetesi’ne gönderilmiş ve bu kısa özet 6 Temmuz 2002 günü Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Bu yazı, o özetin tam halidir.

***
Açıklama’ya ek:
Oral Çalışlar, Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bu yazı dizisini daha sonra “Denizler İdama Giderken” adıyla kitaplaştırdı.
Kitabın birinci baskısında bizim gönderdiğimiz bu metin yine yer almadı. O. Çalışlar aranıp sebebi sorulunca da; “Unutulmuş. Sonraki baskılarda bu eksikliği gideririz.” cevabı alınmıştır. Fakat kitabın sonraki baskılarında da bu metnimiz kitaba konulmamıştır.
Yani… Şark “Cephesinde Yeni Bir Şey Yok”tu. Proletarya Sosyalistleri için dün durum neyse bugün de oydu: Sağlı-sollu susuşa getirmek, yok saymak, kitlelerce bilinmesini engellemek… Kıvılcımlı ömrü boyunca hep bu rezil uygulamayla karşılaştı, bu tutumla mücadele etti. Bu rezil çemberi yarmak için ayrıca bir savaşım vermek zorunda kaldı. Aynı şey bugün Kıvılcımlı’nın devamcısı olan bizlere uygulanıyordu. Bunda yadırganacak bir şey yoktu.
Zaten O. Çalışlar gibi bir dönekten bundan öte bir davranış da beklenemezdi. Çünkü bir dönekte ahlâkî değerleri aramak, ölü gözünden yaş ummakla eşdeğerdir.
Sözün özü: iş yine başa düştü. Bu metin yukarıdaki açıklama eklenerek Devrimci Mücadele Dergisi’nin Temmuz-Ağustos 2002 tarihli 40’ıncı sayısında yayınlanmıştı. Ama Devrimci Mücadele Dergisi sayfalarında kalması içe sinemezdi. O yüzden bir broşür biçiminde devrimci ortama sunmak, yayınevimiz için kaçınılamaz bir görev oldu.

E-kitap olarak okumak için tıklayın

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz