Aksaray Mah. İnkılap Cad. No:43/514 Fatih/İSTANBUL

Nurullah Ankut Kitapları

 

 

 

Nurullah Ankut  >>>   12 Mart Öncesi Sosyalist Hareketin Kısaca Değerlendirilmesi

Kıvılcımlı, 17 yaşında silah elde emperyalizme karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir savaşçıdır. Devrimci olduktan sonra da her anı Parababalarına ve devrime ihanet eden yüreksizlere karşı mücadeleyle dolu bir yaşam sürmüştür. Son soluğunu verene dek kavgasını en onurlu biçimde sürdürmüştür. Ona kara çalmak, bizce devrimci ahlâk yoksunluğunun göstergesidir.

Kıvılcımlı’nın 1921’den bu yana yazdığı her satır, Türkiye’nin geçmişindeki ve bugünündeki sınıf ilişki ve çelişkilerini en doğru şekilde ortaya koymaktadır…  { Devamı >>> }

 

Nurullah Ankut >>> Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Sorunu

     Ermeni Meselesi’ni en aktif şekilde kim savunuyor bugün? ABD-AB savunuyor.

     Niye?

     Türkiye’yi Yeni Sevr’e götürmek için. İşte harita yayımlandı açıkça. Hem de ABD’nin ordu dergisinde. Ve Ermeni yetkilileri, Türkiye’yle ilişkilerimizin normalleştirilmesi için, Türkiye’nin Sevr’i kabul etmesi gerekir, diyor. Taşnak Partisi yetkilisi Kiro Manoyan aynı şeyi diyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Oskanyan aynı şeyi diyor. Amerika’daki Ermeni lobisinin temsilcisi aynı şeyi diyor…  { Devamı >>> }

Nurullah Ankut  >>>   Fatih, Che, Kıvılcımlı Olmak

    Modern Sosyalizmi, Parababaları düzeninin, bu haydutlar düzeninin karşısına çıkarmak gerekir. İnsanlarımızı o ideolojiyle donatarak, bu vurguncuların karşısında ordulaştırmak gerekir. Başka çıkış yolu yok. Bunu hayata geçiremediği sürece insanlık, acılar çekmeye devam edecek. İşte Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de korkunç acılar yaşanıyor. Ve Türkiye’de, arkadaşlar… Bunların biricik çözüm yolu, Modern Sosyalizmle doktrine edilmiş, örgütlenmiş, ordulaştırılmış insanların örgütlü gücüyle, bu sömürücülerin geriletilmesi ve giderek ortadan kaldırılmasıdır. Başkaca çıkar bir yol yoktur. { Devamı  >>> }

Nurullah Ankut  >>>   ABD-AB Emperyalizmi Ortaçağcı İrtica ve Türkiye

Devrimci burjuvazi, 15’inci Yüzyıldan itibaren Avrupa’da iktidara gelirken Ortaçağcı Tefeci-Bezirgân Sermayeyi kazıdı. Onu yok etmeden iktidarını kesince kuramayacağını anladı. Ve ona karşı mücadele etti. Onu ortadan kaldırdı.

Toplumdaki her sınıf bir ideolojiye, bir dünya görüşüne sahiptir. Yani üstyapıdaki düşünce biçimleri, ideolojiler, teoriler, dinler, mezhepler, sanat anlayışları hep bir sınıf, tabaka ya da zümrenin dünya görüşüne tekabül eder. O sınıfın ya da zümrenin çıkarlarını savunur…  { Devamı   >>> }

Latin Amerika’dan Esen Sol Rüzgârlar Halkların Uyanışının Habercisidir

 

Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal

İmparatorluğa karşı mücadele edilebileceğini Küba gösterdi: sade direnmek değil de gelişim de göstermek ve bu gelişimde de ciddi başarılara imza atabilmek…

Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut

… konuşmamın bir şemasını sunacağım. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik, bence, insanın soru sorabilmesidir. Hiçbir hayvan soru soramaz. Çünkü hayvanda altbilinç-bilinç örgütlenmesi yoktur.  { Devamı >>> }

Kahraman Gerilla Che Guevara Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde Yaşıyor

Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal

Kıyılarımızın hemen karşısındaki tarihin en güçlü imparatorluğunun saldırılarına yarım yüzyıldır direnen Sosyalist ve Devrimci Küba’nın mesajını ileterek, bir kez daha sizlere seslenebilme imkânı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut

Che, içten, açık yürekli ve gerçeği arayan bir insan…

Zaten yoldaşlar, (Che’nin posterini göstererek, y.n.) bu gözleri, bu bakışları tahlil edince… Hani bir sanat müziği şarkımız da der ya; “Bir ilkbahar sabahı” diye… İşte bir ilkbahar sabahı kadar temiz, saf, berrak, ferahtır o gözler…  { Devamı  >>> }

Küba Devrimi 50 yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor

Halkın Kurtuluş Partisi, Küba Devrimi’nin 50’nci Yıldönümünde, “Küba Devrimi 50 Yıldır AB-D Emperyalistlerine Meydan Okuyor” adıyla Ankara’ da 27 Aralık 2008 tarihinde. İzmir’ de 18 Ocak 2009 tarihinde ve İstanbul’da 25 Ocak 2009 tarihinde yapılan Konferansta, Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal Yoldaş, Venezüella Büyükelçiliği Temsilcisi Raul Betancourt Seeland Yoldaş ve Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut  ve Küba Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Aljendro Simanes Marin’ in konuşmaları

{ Devamı  >>> }

Latin Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga

Halkın Kurtuluş Partisi, 15 Mart 2008 tarihinde Ankara’ da Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal Yoldaş, Venezüella Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Raul Betancourt Seeland Yoldaş ve Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut Yoldaş’ ın konuşmacı olarak katıldıkları “Latin Amerika’dan Türkiye’ye Devrimci Kavga” adıyla bir Konferans düzenlemişti. Bu kitap, Konferanstaki konuşmalardan oluşmaktadır.

{ Devamı  >>> }

 

Kitaplarımız hakkında bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz