Emperyalizm Geberen Kapitalizm

256

Gerçekte emperyalizm denilen şey, yirminci yüzyıl Marksizmi tarafından,
yaşanılan çağın alnında okunulmuş bir lanet damgasıdır. Onu, ne devekuşuna
çevirmek isteyen filisten çok bilmişliği, ne şantaj konusu yaparak kendisine bir
durum tedarikleyen  küçük burjuva aydınının defigüre edici  şarlatanlığı, bize anlatamaz. Emperyalizmi, ancak onunla ölümkalım derecesinde ve evrensel bir surette sonuna kadar çarpışan proletaryanın bilimi, yani Marksizm bize izah edebilir. O halde şu tekeller devrinde bir tekel de niçin biz yapmayalım. Açıkçası: Emperyalizmin içyüzünü kaçamaksızca göstermek tekeli, gerçek Marksistlerindir. Emperyalizm öyle değil, böyle konur.